• Professionell entreprenör för professionella beställare!

    DS Byggnads AB är ett Göteborgsbaserat byggföretag med ett ungt sinne och lång erfarenhet.

Personuppgiftspolicy Daniel och Stefan Byggnads AB

Version maj 2018

Våra datasubjekts integritet är viktig för oss på Daniel och Stefan Byggnads AB och vi ansvarar för den personliga information som våra kunder och datasubjekt förser oss med. För att våra datasubjekt ska känna sig trygga så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Daniel och Stefan Byggnads AB behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter.

1. Vilka är Daniel och Stefan Byggnads AB?
2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
3. Vilka data samlar Daniel och Stefan Byggnads in och hur används den
4. Säkerhet
5. Daniel och Stefan Byggnads AB som personuppgiftsbiträde
6. Underbiträden till Daniel och Stefan Byggnads AB
7. Överföring av information

1. Vilka är Daniel och Stefan Byggnads AB?

I denna policy kallas Daniel och Stefan Byggnads AB, Orgnr: 556628-7057 för DS-Bygg och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för datasubjektet.

DS-Bygg ansvarar för samtliga uppgifter som datasubjektet lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, anställningsformulär, eller via elektronisk personalliggare.

DS-Bygg går att nå på följande sätt:
Post: Daniel och Stefan Byggnads AB, Backa Bergögata 16 M, 422 46 Hisings Backa
Tel: 031- 52 75 30 E-post: info@ds-bygg.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för datasubjekt inom kategorierna kund, anställd, leverantör.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som DS-Bygg samlar in och hur den används. DS-Bygg agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla våra datasubjekts personuppgifter är för att DS-Bygg ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som anställd/kund/leverantör men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

DS-Bygg agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i dokumentet Personuppgiftsbehandlingar Daniel och Stefan Byggnads AB.

Som personuppgiftsansvarig har DS-Bygg ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

DS-Bygg skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av DS-Byggs system som hanterar personuppgifter. Anställda på DS-Bygg samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa DS-Byggs interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till DS-Bygg utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. DS-Bygg som personuppgiftsbiträde

DS-Bygg agerar som personuppgiftsbiträde där våra kunder förser oss med personuppgifter nödvändiga för att kunna leverera beställd vara. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och DS-Bygg. Ds-Bygg agerar i enlighet med instruktion i personuppgiftsbiträdesavtalet.

6. Underbiträden till Daniel och Stefan Byggnads AB

DS-Bygg förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer DS-Byggs krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i DS-Byggs interna informationssäkerhetspolicy.

7. Överföring av information

Daniel och Stefan Byggnads AB och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.