• Professionell entreprenör för professionella beställare!

  DS Byggnads AB är ett Göteborgsbaserat byggföretag med ett ungt sinne och lång erfarenhet.

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

DS Byggnads AB är ett företag som kännetecknas av god kvalitet och pålitlighet. Vi ska leverera byggnadsentreprenader med rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris.

Vårt goda rykte ska bevaras och förstärkas genom att vi:

 • Uppfyller kundens krav i kontraktshandlingarna

 • Har god och nära kontakt med kunden och brukaren

 • Har korta beslutsvägar

 • Har engagerad och kunnig personal

 • Har ett gott samarbete med underentreprenörer och leverantörer

Miljöpolicy

Inom den verksamhet som vi bedriver har vi ett gemensamt ansvar för vår miljö. Vi ska vidta åtgärder för att minimera påfrestningarna på miljön.

Detta uppnås på följande sätt:

 • Avfallshantering och separering utförs enligt allmänna krav

 • Rivning av miljöfarligt avfall utförs av specialföretag

 • Kontroll av inbyggt material med avseende på miljöpåverkan

 • I samband med inköp av underentreprenörer och material ställs motsvarande krav på dessa

 • Gällande lagar och normer ska uppfyllas